Design and test of a 40 kW directly driven permanent-magnet generator with a frequency converter
Paper i proceeding, 1999

Författare

Ola Carlson

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi

Anders Grauers

Chalmers, Institutionen för elteknik

A Williamson

Ed Spooner

Staffan Engström

EWEC-CONFERENCE-1999

845-848

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07