Hur ska man utbilda i ledarskap? Fallet byggproduktionsledare
Rapport, 2014

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Bert Luvö

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Företagsekonomi

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-07