Design of High Power Heterostructure Barrier Varactor based Multipliers for the W-band
Artikel i övrig tidskrift, 2006

tripler

frequency multiplier

HBV

varactor

Författare

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arezoo Emadi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi

WOCSDICE 2006

1652-0769 (ISSN)

71-73

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07