Optimizing truck tyres
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Zuzana Sabartova

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Orbit medlemsblad for Dansk Selskab for Operationsanalyse og Svenska OperationsAnalysFöreningen

1601-8893 (ISSN)

23 12-14

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05