Algal Biotechnology and Life-Cycle assessment within the BioBuF-project
Poster (konferens), 2014

Författare

Anna Ekman

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Bioeconomy development in Sweden, April 3, Göteborg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Annan naturresursteknik

Systemvetenskap

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07