Brown seaweed biorefinery for food/feed ingredients, green materials, and bioenergy production
Poster (konferens), 2014

Författare

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Ulrica Edlund

Ulrika Welander

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

2nd International Conference on Algal Biorefinery, August 27-29, Lyngby, Denmark

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07