What is the impact of integrating language and content in higher education (ICLHE) ?
Övrigt konferensbidrag, 2014

ICL

academic literacy

Författare

Marie Paretti

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Book of abstracts, Writing Reserch Across Borders

Ämneskategorier

Lärande

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08