Changes in dielectric properties for polyethylene at high frequencies
Övrigt konferensbidrag, 2006

dielectric properties

polymers

foaming

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Hans Eklind

Proc. Nordic Polymer Days, Copenhagen

Section 2.18-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07