Residents' perceptions of housing and resource use: A comfortable home?
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2014

Författare

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Sara Renström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Extended abstract, presented at the 23rd IAPS Conference “Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities”, 24-27 June 2014, Timisoara

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07