Partially-Averaged Navier-Stokes Simulations of Bluff Body Flows
Paper i proceeding, 2014

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Guglielmo Minelli

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Branislav Basara

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

In ICCFD8 International Conference on Computational Fluid Dynamics, July 14-16, 2014, Chengdu, China.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07