Performance of Single-use Surgical Clothing Systems in Ongoing Surgery
Paper i proceeding, 2014

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VTT Techology 168, 45th R3Nordic Symposium, Naantali May 2014

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07