Evaulation of Clothing Systems - Results from Dispersal Chamber tests
Paper i proceeding, 2014

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VTT Technology 168, 45th R3Nordic Symposium, Taantali, May 2014

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07