Short Version: Practical Safety Ventilation in Operating Rooms - An Introduction
Rapport, 2014

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: D2014:02

Mer information

Skapat

2017-10-07