High-quality 1.3 um GalnNAs single quantum well lasers grown by MBE
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

S.M Wang

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electronics Letter

Vol. 40 1338-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07