Lärande i byggprojekt pågår - men alla får inte feedback
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ingeborg Knauseder

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Husbyggaren

2 42-44

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07