Zonal k-l based Large Eddy Simulations
Paper i proceeding, 2003

Författare

P. Tucker

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA paper 2003-0082, Reno

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07