Feasibility of Hybrid RANS-LES Modeling of Shock/Boundary-Layer Interaction in a Duct
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Sebastian Arvidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design

1612-2909 (ISSN) 1860-0824 (eISSN)

Vol. 117 345-356

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1007/978-3-642-31818-4_26

Mer information

Skapat

2017-10-07