Prediction of Transonic Duct Flow Using a Zonal Hybrid RANS-LES Modeling Approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Sebastian Arvidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design

1612-2909 (ISSN) 1860-0824 (eISSN)

Vol. 130 229-242

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1007/978-3-319-15141-0_18

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02