IMMA – intelligently moving manikins in automotive applications
Paper i proceeding, 2014

Författare

Lars Hanson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Daniel Högberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Johan Carlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceeding of ISHS 2014, Third International Summit on Human Simulation, Tokyo, Japan

Ämneskategorier

Maskinteknik

Matematik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07