Hot topics in astrophysics 2002/2003 : Proceedings of a students' workshop held at Chalmers University of Technology and Göteborg University 14 and 15 May 2003
Samlingsverk (redaktörskap), 2003

Redaktör

Alessandro Romeo

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

C. Petersson

O. Agertz

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07