Novel sources of omega-3 for food and feed
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Charlotte Jacobsen

Bente Torstensen

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

European Journal of Lipid Science and Technology

1438-7697 (ISSN) 1438-9312 (eISSN)

Vol. 115 12 1347-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2018-01-24