Seafood for the Modern Consumer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Ingrid Undeland

Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Journal of Aquatic Food Product Technology

1049-8850 (ISSN)

Vol. 21 287-288

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske