Seafood for the Modern Consumer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Journal of Aquatic Food Product Technology

1049-8850 (ISSN) 15470636 (eISSN)

Vol. 21 4 287-288

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Mer information

Skapat

2018-01-24