A 279-381 GHz SIS Receiver for the APEX Telescope
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

C. Risacher

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Igor Lapkin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Alexey Pavolotskiy

Denis Meledin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Karl-Åke L Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Lars-Göran Gunnarsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Magnus Svensson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Mathias Fredrixon

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Sven-Erik Ferm

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

V.P. Robles

MAGNE HAGSTRÖM

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Roy Booth

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

al et.

Proceedings of the 16th International Symposium on Space Terahertz Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, May 2-4, 2005

432-437

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05