Developments on the supply side of companies
Kapitel i bok, 2004

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Göran Persson

In Håkansson, H., Harrison, D. and Waluszewski, A. (eds.) Rethinking marketing: developing a new understanding of markets, John Wiley & Sons Inc., Chichester,

161-186

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06