High performance 1.3 mm GaInNAs Quantum Well Laser on GaAs
Paper i proceeding, 2006

Författare

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

GaInNAs Symposium-material and devices, Cardiff, England

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-06