Wet mixing of wood cellulose fibres and EAA composites
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Maria Klingberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer Days 2015

5.5-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07