Inventory management practices and research needs
Paper i proceeding, 2015

inventory management

best practice

material planning

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of NOFOMA 2015

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Annan teknik

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07