Dummy Requirements and Injury Criteria for a Low-Speed Rear Impact Whiplash Dummy
Rapport, 2007

whiplash

injury criteria

crash dummies

neck injury

Rear Impact

Författare

David Hynd

Mats Svensson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Xavier Trosseille

Michiel van Ratingen

Johan Davidsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07