Dummy Requirements and Injury Criteria for a Low-Speed Rear Impact Whiplash Dummy
Rapport, 2007

whiplash

injury criteria

crash dummies

neck injury

Rear Impact

Författare

David Hynd

Mats Svensson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Xavier Trosseille

Michiel van Ratingen

Johan Davidsson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07