Solids back-mixing in CFB-furnaces
Paper i proceeding, 2013

Författare

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

David Pallarès

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Proc. of the 14th Int. Conf. on Fluidization (Noordwijkerhout, Netherlands)

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07