UbiGo – Results from a Swedish example of Mobility as a Service (MaaS)
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

The 4th Swedish National Conference on Transport Research, Karlstad, Sweden, October 21-22, 2015

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07