Information-theory-friendly models for fiber-optic channels: A primer
Paper i proceeding, 2015

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Giuseppe Durisi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Pontus Johannisson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Information Theory Workshop (ITW), Jerusalem, Israel [Invited]

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ITW.2015.7133157

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29