Information-theory-friendly models for fiber-optic channels: A primer
Paper i proceeding, 2015

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Giuseppe Durisi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Pontus Johannisson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Information Theory Workshop (ITW), Jerusalem, Israel [Invited]

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ITW.2015.7133157

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29