On Vehicle Design for Adaptive Front Structure
Paper i proceeding, 2008

Safety

Adaptive Structures

Simulation

Författare

Bengt Pipkorn

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

International Conference on Crashworthiness

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07