On Vehicle Design for Adaptive Front Structure
Paper i proceeding, 2008

Safety

Adaptive Structures

Simulation

Författare

Bengt Pipkorn

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

International Conference on Crashworthiness

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik