Proceedings of the 3rd International Symposium on Future Active Safety Technology Toward zero traffic accidents
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Balázs Adam Kulcsár

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Jonas Sjöberg

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Robotteknik och automation

Signalbehandling

Datorsystem

Mer information

Skapat

2017-10-07