Genome-Scale Metabolic Models: A Link between Bioinformatics and Systems Biology
Kapitel i bok, 2014

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Sergio Velasco

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Intawat Nookaew

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Comprehensive Biomedical Physics

165-173
978-044453632-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

DOI

10.1016/B978-0-444-53632-7.01118-7

ISBN

978-044453632-7

Mer information

Skapat

2017-10-07