The industry´s view on automation in manufacturing
Paper i proceeding, 2006

Författare

Jörgen Frohm

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Veronica Granell

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

9th symposium IFAC on "Automated Systems Based on Human Skills and Knowledge" / edited by Frédérique Mayer

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06