Automation strategies - refinement of manufacturing strategy content
Paper i proceeding, 2006

Författare

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Kristina Säfsten,

Veronica Lindström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Jörgen Frohm

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

17th Annual Conference of POMS

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07