Destabilization of magnetosonic-whistler waves by a relativistic runaway beam
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Gergö Pokol

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

P. Helander

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Physics of Plasmas

Vol. 13 062506-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06