Ny forskning om logistik i försörjningskedjor
Artikel i övrig tidskrift, 2003

Författare

Patrik Jonsson

Institutionen för transportteknik

Lars-Erik Gadde

Institutionen för transportteknik

Inköp & logistik

1400-9676 (ISSN)

6

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08