Hierarchical Control Applying Supervisor Synthesis and relation Extraction
Paper i proceeding, 2006

Författare

Kristin Andersson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Johan Richardsson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Proc. of the International Congress ANIPLA 2006 - Methodologies for Emerging Technologies in Automation

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07