Gaussian processes framework for validation of linear and nonlinear models
Paper i proceeding, 2003

system identification

Gaussian processes

nonlinear models

validation

Författare

Astrid Lundgren

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Arbetsenheten för mekatronik

Jonas Sjöberg

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Arbetsenheten för mekatronik

13th IFAC Symposium on System Identification

Vol. 2 67-72

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08