Scale model measurements and numerical modelling for directly exposed and shielded urban street canyons
Paper i proceeding, 2006

Författare

Maarten Hornikx

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Euronoise, Tampere, Finland

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21