Calculated and measured absorption cross sections of lossy objects in reverberation chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Andreas Wolfgang

Omid Sotoudeh

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility

Vol. 46 146-154

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik