Calculated and measured absorption cross sections of lossy objects in reverberation chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Andreas Wolfgang

Omid Sotoudeh

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility

Vol. 46 2 146-154

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06