Lattice-based quantization, Part II
Rapport, 1996

Författare

Thomas Eriksson

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Erik Agrell

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report - Department of Information Theory, School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology: 18

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29