Optimality of the binary reflected Gray code for the Gaussian channel
Rapport, 2005

Författare

Johan Lassing

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 001/2005

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-23