Bit error probability of coherent M-ary PSK over flat Rayleigh fading channels
Rapport, 2005

Författare

Johan Lassing

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 002/2005

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29