Bit error probability of coherent M-ary PSK over flat Rayleigh fading channels
Rapport, 2005

Författare

Johan Lassing

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 002/2005

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29