Seafarm at Chalmers University of Technology
Poster (konferens), 2015

Författare

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

The Swedish Maritime Day, April 20, Göteborg, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biokemi och molekylärbiologi

Livsmedelsteknik

Bioprocessteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07