Feruloyl esterases: a tool for biotransformation of hemicellulose to bioactive compounds
Poster (konferens), 2015

Författare

Cyrielle Bonzom

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Christian Thörn

George E Anasontzis

Laura Schild

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

2nd Lund Symposium on lignin and hemicellulose valorisation

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemikalier

Industriell bioteknik

Biokatalys och enzymteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07