Feruloyl esterases: a tool for biotransformation of hemicellulose to bioactive compounds
Poster (konferens), 2015

Författare

Cyrielle Bonzom

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Christian Thörn

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

George E Anasontzis

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Laura Schild

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemikalier

Industriell bioteknik

Biokatalys och enzymteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-30