Detection of wood decay by microwaves
Paper i proceeding, 2015

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Yinan Yu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2015,Prague.

1559-9450 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07