Efficient and Wideband Power Amplifiers for Wireless Infrastructure Applications
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

M.P. Van Der Heijden

Mustafa Acar

Hendrikus Jos

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Emanuelsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

T. wegeland

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz Symposium

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07