Applying Options Thinking to Shape Generativity in Digital Innovation: An Action Research into Connected Cars
Paper i proceeding, 2015

Författare

Fredrik Svahn

Göteborgs universitet

Rikard Lindgren

Göteborgs universitet

L. Mathiassen

2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences

4141-4150
978-1-4799-7367-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/hicss.2015.497

ISBN

978-1-4799-7367-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-05